• Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp. 1 Cor 10, 13
  • Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. Mt 6, 24
  • Áp-ba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha Mc 14, 36
  • Ðừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Ðừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Mt 5, 34-35
  • Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần Mt 9, 12
Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ.
Phẩm trật các Thiên Thần}

Phẩm trật các Thiên Thần

Thánh Kinh không nói gì về việc Thiên Chúa tạo dựng các thiên thần, nhưng chúng ta biết chắc rằng các Thiên Thần là những thần khí chuyên lo phục vụ Thiên Chúa, được sai đến trần gian để giúp ích cho con người được hưởng phần rỗi (Dt 1,14). Các Ngài lập thành một thế giới huyền nhiệm ở ngoài lãnh vực tri giác thông thường của chúng ta.
Theo ông Dionysius, một tác giả sống vào thế kỷ thứ 5, trong cuốn sách tựa đề "Phẩm Trật Trên Trời", đã công nhận 9 cấp bậc thiên thần (mỗi cấp bậc có nhiều thiên thần), phân làm 3 phẩm trật
Giáo Lý Ơn Gọi - Bài 10: Chúa Giêsu Sống Lại Và Lên Trời}

Giáo Lý Ơn Gọi - Bài 10: Chúa Giêsu Sống Lại Và Lên Trời

"Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng"
Giáo Lý Ơn Gọi - Bài 9: Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu}

Giáo Lý Ơn Gọi - Bài 9: Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu

"Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác".
"Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào vinh quang của Người sao?" (Lc. 24, 26).
Học hỏi mùa chay và mùa phục sinh}

Học hỏi mùa chay và mùa phục sinh


1. Mùa Chay là gì ?

 

        Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô.
Giáo Lý Ơn Gọi - Bài 8: Cuộc Sống Trần Thế Của Chúa Giêsu}

Giáo Lý Ơn Gọi - Bài 8: Cuộc Sống Trần Thế Của Chúa Giêsu

Cuộc sống hữu hình trần gian của Chúa Giêsu là một Mầu nhiệm, được gom vào trong hai mầu nhiệm chính là Giánh Sinh và Phục sinh.
Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu là một mạc khải về Chúa Cha và là Mầu nhiệm cứu chuộc. Tất cả mọi điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm, đều hướng tới mục đích là: Đưa con người sa ngã trở về tình trạng ban đầu.
Giáo Lý Ơn Gọi  - Bài 7: Con Thiên Chúa Làm Người}

Giáo Lý Ơn Gọi - Bài 7: Con Thiên Chúa Làm Người

Con Thiên Chúa làm người để :
·        Cứu chuộc loài người.
·        Giao hoà loài người với Thiên Chúa.
·        Giúp loài người nhận ra Tình Thương của TC.
·        Trở thành gương thánh thiện cho loài người.
·        Cho loài người thông phần bản tính Thiên chúa.

Vatican Radio

Kinh Thánh 100 tuần

Liên kết website

Fan Page

Cập nhật các tin tức mới nhất của web Hội từ facebook: